Algemene voorwaarden

1 juli 2021

Deze website is eigendom van de Christmas in a box. De website is gemaakt met Strato sitebuilder wordpress. Een ieder die gebruik maakt van de Christmas in a box – voor welke doeleinden dan ook – gaat akkoord met onderstaande voorwaarden en bepalingen.

Christmas in a box en Strato spannen zich in om defecten aan deze website zo veel mogelijk te voorkomen en zo snel mogelijk te verhelpen. Strato is voor haar dienstverlening afhankelijk van derden, zoals hosting- en payment-providers en de interfaces (API) van de sociale netwerken.

Christmas in a box en Strato geven geen garanties met betrekking tot werking van en de dienstverlening via deze website en behoudt zich het recht voor de dienst te wijzigen, of uit te breiden. Christmas in a box en Strato zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die ontstaat uit het gebruik van de website of enige daarop geboden informatie, met inbegrip van beschadiging of verlies van gegevens, schade aan apparatuur of programma’s.

Auteursrecht

Christmas in a box spant zich tot het uiterste in om de rechten op teksten, foto’s, illustraties, kaarten, overig grafisch materiaal, (handels-)namen, merken, logo’s en databanken te respecteren. De auteursrechten, merkenrechten en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van het voor bescherming in aanmerking komende materiaal of recht berusten bij het bedrijf dat van dit materiaal of recht gebruik maakt. Indien foto’s, illustraties en dergelijke door een actiestarter, deelnemer of projectleider worden geüpload bij Christmas in a box, dan staat de actiestarter, deelnemer of projectleider in voor respecteren van de auteursrechten van derde partijen op dat materiaal. De actiestarter, deelnemer of projectleider vrijwaart de Christmas in a box tegen aanspraken van derden wegens het schenden van auteursrechten.

Persoonsgegevens

Alle tot natuurlijke personen herleidbare gegevens (“persoonsgegevens”) in de elektronische correspondentie met de website Christmas in a box zullen Christmas in a box en Strato met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen. Christmas in a box en Strato leven daarbij de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), het Privacy Statement en het Cookie Statement na. Christmas in a box geldt te allen tijde als ‘verwerkingsverantwoordelijke’ en Strato geldt te allen tijde als ‘verwerker’ in de zin van artikel 4 sub f AVG. Wanneer u de website bezoekt, een actiepagina start, inlogt via een social media profiel of e-mailadres, worden uw gegevens vastgelegd. Christmas in a box en Strato en gebruiken uw gegevens ter ondersteuning respectievelijk uitvoering van uw deelname registraties aan evenementen, social media marketing-targetting, en om u te informeren over activiteiten en werkzaamheden of om uw steun te vragen. Indien u geen informatie van de Christmas in a box wenst te ontvangen of bezwaar wilt maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact op via: christmasinabox2020@gmail.com U kunt zich voor nieuwsbrieven en e-mailings ook afmelden via de afmeldlink die is opgenomen onderaan ieder e-mailbericht.

Als blijkt dat een persoon die op welke grond ook persoonsgegevens achterlaat op de website van Christmas in a box jonger is dan 16 jaar, zal Christmas in a box, binnen de haar ter beschikking staande technische mogelijkheden, verifiëren of deze gegevens met toestemming van een ouder of verzorger zijn afgegeven. Indien die toestemming ontbreekt, zal Christmas in a box niet overgaan tot verwerking van de persoonsgegevens.

Op de verwerking van persoonsgegevens is altijd ons Privacy Policy van toepassing.

Cookies

Cookies vormen een essentieel onderdeel van het surfen op het web. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Kentaa maakt gebruik van de informatie in cookies om de bezoeker te herkennen bij een volgend bezoek en gepersonaliseerde inhoud aan te bieden en het voor de bezoeker makkelijker te maken. Cookies worden ook gebruikt voor het verkrijgen van statistische gegevens. Bij het plaatsen van cookies handelen Christmas in a box en Strato in overeenstemming met artikel 11.7 Telecommunicatiewet en het cookie statement.

Verwijderen van content

Christmas in a box en Strato behouden zich het recht voor om ongepaste of auteursrechtelijke informatie die door gebruikers op de website wordt geplaatst zonder voorafgaand bericht en zonder gehouden te zijn tot enige vorm van schadevergoeding (deels) te verwijderen.

Taal

Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal en vertaald in de Engelse taal. Indien er een verschil is tussen de Engelse versie van deze Algemene Voorwaarden en de Nederlandse versie, dan prevaleert de Nederlandse versie. Alle in deze Algemene Voorwaarden gehanteerde begrippen moeten worden uitgelegd als Nederlandsrechtelijke begrippen en in overeenstemming met de AVG.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial